MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

公安部

WANG  Xiaohong

王小洪
WANG Xiaohong

Ministre

CHEN Siyuan

陈思源
CHEN Siyuan

Vice-ministre

QI Yanjun

亓延军
QI Yanjun

Vice-ministre

SUN Maoli

孙茂利
SUN Maoli

Vice-ministre

WANG Zhizhong

王志忠
WANG Zhizhong

Vice-ministre

XU Datong

徐大彤
XU Datong

Vice-ministre

XU  Ganlu

许甘露
XU Ganlu

Vice-ministre