VICE-PREMIER MINISTRES

VICE PRIME MINISTERS

副总理

HE  Lifeng

何立峰
HE Lifeng
ZHANG  Guoqing

张国清
ZHANG Guoqing
LIU  Guozhong

刘国中
LIU Guozhong
DING  Xuexiang

丁薛祥
DING Xuexiang