GOUVERNEMENT MUNICIPAL DE CHONGQING

CHONGQING PEOPLE'S GOVERNMENT

重庆市人民政府

WANG  Jiong

王炯
WANG Jiong

Présidente du Comité permanent de l’Assemblée populaire municipale de Chongqing

HU Henghua

胡衡华
HU Henghua

Maire de Chongqing

TANG Fangyu

唐方裕
TANG Fangyu

Président du Comité municipal de Chongqing de la CCPPC